Estimular la memòria

Estàndard

Si no estimulem la memòria a la llarga anem perdent la força de voluntat per realitzar determinades tasques o aprendre.

estimular-memòriaÉs molt freqüent, observar certs problemes de memòria a la gent gran, que estan associats al procés normal d’envelliment, però cal fer atenció especial a aquestes situacions perquè poden ser el començament d’un deteriorament cognitiu que desemboqui en quadres severs i, fins i tot, en demència.

Com exercitar la memòria?

Els experts recomanen fer exercicis de diferents graus de dificultat durant les fases lleus per anar exercitant la memòria:

  1. Mantenir xerrades sobre temes que coneixen bé, que sabem que li agraden o dates assenyalades.
  2. Llegir les notícies del diari i mirar de resumir-ne el contingut o bé descriure el contingut de les fotografies que hi apareixen.
  3. Realitzar exercicis de llenguatge i raonament numèric, com per exemple: denominació d’objectes, repetició de frases, elaboració d’ordres, acabament de dites i refranys, lectura, escriptura i càlcul.

També existeixen complexes naturals que potenciaran la teva memòria i augmentaran el teu nivell de concentració!

Alimenta el seu cervell

Estàndard

Durant el període d’exàmens els estudiants necessiten, més que mai, tenir un bon rendiment intel·lectual.

Les llargues hores d’estudi fan que els estudiants tinguin fatiga tant física com mental. A més a més, s’hi sumen els nervis de l’època d’exàmens afectant a la capacitat de concentració i de memòria.

estudiantes_escaleras

Actualment, hi han moltes opcions naturals per ajudar portar amb tranquil·litat l’època d’exàmens, que contribueixen a millorar el rendiment intel·lectual i la capacitat de memòria.