La bronquiolitis: què és, població vulnerable i pautes de prevenció

Estàndard

La bronquiolitis és una infecció respiratòria bastant freqüent a l’hivern. La infecció és d’origen víric i en nens menors de 2 anys i en determinats grups de risc pot requerir hospitalització. En canvi, en adults sans i en nens majors de 2 anys acostuma a cursar com un procés lleu amb símptomes similars a un refredat.

bronquiolitisPerò, què és exactament la bronquiolitis?

Què és la bronquiolitis?

És l’obstrucció de l’aire dels bronquíols, vies respiratòries que són més petites en el cas dels nadons. Els bronquíols s’encarreguen de transportar l’oxigen pels pulmons des dels bronquis, que són les vies respiratòries més grans, fins als alvèols pulmonars on es produeix l’intercanvi d’oxigen i diòxid de carboni.

Normalment la bronquiolitis dura entre 7 i 32 dies, tot i que de mitjana té una durada de 15 dies.

Població vulnerable

Els nens vulnerables davant la bronquiolitis són, en general, els menors de dos anys. Seran especialment vulnerables els que el seu sistema immunitari i/o l’estat o desenvolupament dels pulmons o aparell respiratori és més dèbil o tenen alguna condició prèvia que fa que la infecció cursi en ells amb més facilitat.

Els grups de nens més vulnerables són:

 • Nadons prematurs
 • Nadons amb cardiopaties congènites
 • Nadons amb síndrome de Down
 • Nens amb malalties pulmonars

Pautes de prevenció

Cal seguir unes pautes per evitar el contagi de la bronquiolitis. Les pautes de prevenció fonamentals són:

 • Rentar-se bé les mans amb aigua i sabó

bronquiolitis2

 • Netejar les joguines i superfícies que poden estar en contacte amb persones (adults o nens) amb símptomes de refredat o grip.
 • Evitar el fum del tabac
 • Evitar els llocs tancats on hi ha aglomeracions de gent i llocs on hi pugui haver malalts.
 • Practicar la lactància materna almenys durant els sis primers mesos de vida del nadó.
 • Utilitzar mocadors d’un sol ús
 • Evitar tapar-se la boca amb la mà quan esternudem o tussim. En cas de fer-ho, haurem de rentar-nos les mans amb aigua i sabó després.
 • Fer la ventilació diària de la casa.